Par Āgenskalna tirgus sakņu paviljona sakārtošanas darbiem

Par Āgenskalna tirgus sakņu paviljona sakārtošanas darbiem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir piekritusi sakņu paviljona jumta konstrukciju demontāžai ar nosacījumu, ka pirms tam jāveic būves uzmērīšana un detalizēta fotofiksācija, kā arī jāizvērtē iespēja demontēt tikai pārseguma siltumizolācijas un apdares dēļus, kā arī neatgriezeniski bojātās un bīstamās jumta konstrukcijas, saglabājot un veicot pagaidu nostiprināšanu nebojātajām nesošajām jumta konstrukcijām (gan koka, gan metāla). Ja darbu laikā tiek konstatēts, ka neatgriezeniski bojātas arī pārējās jumta nesošās konstrukcijas, pirms to pilnīgas demontāžas jāveic konstruktīvās sistēmas uzmērīšana, lai nodrošinātu tās atjaunošanas iespējas, kā arī jānodrošina derīgo materiālu atlase un uzglabāšana.

Inspekcijai nav iebildumu pret vēlāku uzslāņojumu, piemēram, savienojošās pārejas ar tirgus ēku nojaukšanu. Inspekcija ir aicinājusi Rīgas domes Īpašuma departamentu izvērtēt Āgenskalna tirgus sakņu paviljona apjoma un funkcijas atjaunošanu, ja iespējams, sākotnējā veidolā.

Āgenskalna tirgus teritorijā esošais sakņu paviljons būvēts 1959. gadā un saglabājis savu sākotnējo veidolu – apjomīgu jumta koka konstrukciju ar virsgaismas logu, kā arī dzelzsbetona kolonnas. Sākotnēji paviljons bijis atvērts, vēlāk izveidotas sienas, kā arī veiktas citas nekvalitatīvas pārbūves. Paviljons kopumā ir kultūrvēsturiski nozīmīgs kā arhitektoniski un tipoloģiski interesants un kvalitatīvs vides uzslāņojums kultūras pieminekļa apkārtējā vidē, kas turpina tirgus funkciju ārtelpā un organizē kultūras piemineklim atbilstošu arhitektoniski telpisko struktūru.