Par Garozas muižas drupu nojaukšanu

Par Garozas muižas drupu nojaukšanu

Atsaucoties uz nra.lv publicēto informāciju par plānotajiem Lielās talkas pasākumiem 2017.gada 22.aprīlī Garozas muižā, kā arī vairākām satrauktām ziņām no sabiedrības, ko Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija saņēmusi par ieceri Lielās talkas laikā pakāpeniski nojaukt Garozas muižas drupas, lai materiālu izmantotu Bruknas muižas saimniecības ēkas jaunbūvei, Inspekcija pauž savu viedokli.

Garozas muižas paliekas nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis, līdz ar to pašvaldībai ir tiesības ar tām rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tomēr jāņem vērā – kaut arī objekts nav valsts aizsardzībā, tam nenoliedzami ir kultūrvēsturiska vērtība. Muižas drupas ir materiāla liecība par vietas attīstību un tās vēsturi ne tikai rakstos, bet arī taustāmā veidā. Arī drupas var sakopt, estetizēt un pārvērst par kvalitatīvu vietzīmi, kas ieņem savu vietu kultūrvēsturiskajā ainavā.

Pasaulē ir zināmi piemēri, kad kultūras pieminekļu aizsardzībā izmanto kāda pieminekļa oriģinālo substanci, lai glābtu kādu sabiedrībai nozīmīgāku kultūras mantojuma objektu. Bet šajā gadījumā neviens objekts nav jāglābj, Bruknas muižas saimniecības ēka var tapt arī no jauniem materiāliem. Līdz ar to tāda mērķtiecīga Garozas muižas drupu nojaukšana uzskatāma par vardarbību pret vērtībām. Inspekcija aicina Mežotnes pagasta pārvaldi un talkotājus sakopt Garozas muižas drupas un saglabāt kā vietzīmi savā pašvaldībā.