Strūves loka punkta "Arbidāni" atjaunošana

Strūves loka punkta "Arbidāni" atjaunošana

Strūves ģeodēziskais loks ir 19. gs. veiktu mērījumu kopa, ko uzskata par vienu no cilvēces vēsturē svarīgākajām Zemes uzmērīšanas kampaņām. Latvija atrodas to 10 valstu sastāvā, kuras šķērso Grīdriha Georga Vilhelma Strūves vārdā nosauktais 2820 km garais ģeodēziskais loks jeb meridiāns, kas kopš 2005. gada 15. jūlija ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Loks sniedzas no Ziemeļu ledus okeāna līdz Melnajai jūrai, Latvijā atrodas daļa no šī loka.

Salas novada Sēlpils pagastā atrodas valsts nozīmes industriālais piemineklis Strūves ģeodēziskā loka punkts “Arbidāni”. Šo punktu dabā 1828. gadā iezīmēja Strūves līdzgaitnieks Karls Frīdrihs Tenners, bet gadu gaitā šī zīme zudusi.

Lai saglabātu šo pasaules nozīmes pieminekli nākamām paaudzēm, 2018. gada 26. septembrī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Salas novada pašvaldība atjaunoja Srūves ģeodēziskā loka punktu “Arbidāni”, rekonstruējot punkta zīmi – 5 cm diametrā un 3 cm dziļumā akmens plāksnē ieliets svins, kurā veikta atzīme. Punkta atjaunošanu Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai ierosināja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.