Tehniski grozījumi Ministru Kabineta noteikumos par objektu iekļaušanu kultūras pieminekļu sarakstā

Tehniski grozījumi Ministru Kabineta noteikumos par objektu iekļaušanu kultūras pieminekļu sarakstā

19. novembrī Ministru Kabinetā skatīja grozījumus noteikumos Nr. 473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”, kas paredz tehniskas izmaiņas atbilstoši 2018. gada 17. maija grozījumiem likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Noteikumos aizstās nosaukumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kā arī precizēs, ka turpmāk kultūras pieminekļi tiks dalīti trīs (valsts, reģiona vai vietējas nozīmes) nevis divās vērtības grupās, kā iepriekš (valsts un vietējās).

Kritēriji katras vērtības grupas iekļaušanai kultūras pieminekļu sarakstā Ministru Kabinetā tiks skatīti drīzumā, veicot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 474, kas regulē kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu. 

Ar šiem grozījumiem paredzēts arī, ka turpmāk, objektu iekļaujot kultūras pieminekļu sarakstā, tiks norādīts kadastra numurs vai kadastra apzīmējums nevis grupa, grunts, liters, kā iepriekš.