Uz pirmo sēdi sanāk Sakrālā mantojuma padome

Uz pirmo sēdi sanāk Sakrālā mantojuma padome

Šodien uz pirmo sēdi sanāca Sakrālā mantojuma padome. Sakrālā mantojuma finansēšanas programma ir pirmā tieši sakrālā mantojuma atjaunošanai paredzētā valsts programma, kas sniedz iespēju uz finansējumu pretendēt arī vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem. Programmā saņemti pieteikumi sakrālā mantojuma objektu atjaunošanai par kopējo summu 3,5 miljoni eiro. Saņemtos pieteikumus ir izvērtējuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija eksperti un sagatavojoši programmas priekšlikumu.  Ņemot vērā Sakrālās mantojuma padomes rekomendācijas, Sakrālā mantojuma finansēšanas programma 2018. gadam inspekcijā tiks apstiprināta nākamās nedēļas sākumā.

Par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas vadītājs Juris Šumeiko, par padomes vadītāja vietnieci – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve Baiba Mūrniece. Padomē pārstāvētas finansējuma pieteikumus iesniegušās konfesijas – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas pārstāvis Jānis Balevičs, Latvijas Pareizticīgo baznīcas sinodes pārstāvis Nikolajs Tihomirovs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības pārstāvji Juris Dambis un Jānis Zilgalvis.

Vairāk par sakrālā mantojuma programmu:

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājaslapā http://mantojums.lv/lv/sakrala-mantojuma-saglabasanas-programma/
900 sekunžu sižets: https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/910226