Konferenču semināru un diskusiju dokumenti


Konferences “Kultūras mantojuma aizsardzība nākotnei” rezolūcija (Rīga, 04.10.2018.)

Davosas deklarācija. Ceļā uz augstas kvalitātes būvkultūru (Baukultur) Eiropā (angļu un latviešu valodā), Davosas deklarācijas konteksts (latviešu valodā) (20-22.01.2018., Davosa)

Semināra „Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” rezolūcija (12.09.2016., Turaida)

Konferences "Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība" paziņojums (12.-13.04.2015., Rīga); latviešu valodā, angļu valodā. Konferences mājaslapa http://heritageriga2015.mantojums.lv

Diskusija par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai (08.05.2012, Rīga)

Diskusija "Velotransporta iespējas un drošas velonovietnes kultūrvēsturiskās teritorijās" (02.05.2012, Rīga)

Diskusijas "Kultūras mantojms un pieejamība" rezolūcija (27.03.2012, Rīga)

Seminārs „Tramvaju satiksmes attīstība pilsētu vēsturiskajos centros" (05.12.2009, Rīga)

Diskusijas "Apkure vēsturiskajās baznīcu ēkās" rezolūcija (29.07.2008, Rīga)

Diskusijas Rīgas vēsturiskā centra jumtu un fasāžu ainava rezolūcija (18.06.2008, Rīga)

Starptautisks seminārs "Klimata kontrole baznīcās" (11.-12.11.2004, Rīga, Cēsis)

Profesionāļu diskusijas "Pilsētvides dizaina kvalitāte pilsētu vēsturiskajos centros" rezolūcija (09.01.2008, Rīga)

Eiropas Padomes, UNESCO un ārvalstu neatkarīgo ekspertu rekomendācijas pēc starptauriska semināra "Pilsētu vēsturisko centru saglabāšana un attīstība" (16.-.17.04.2007, Rīga)

Diskusija Rīgas vēsturiskā centra nakts tēls (27.02.2006, Rīga)

Konferences "Arhitektūra un politika" rezolūcija (15.10.2004, Rīga)

Diskusija par plānošanas problēmām un jauno apbūvi pilsētu vēsturiskajos centros (12.06.2002, Rīga)

Starptautiskās konferences "Mūsdienu arhitektūra un dizains pilsētu vēsturiskajos centros" rezolūcija (05.-06.12.2002, Rīga)

Semināra "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānošana" rezolūcija (19.05.2000, Rīga)

Rīgas Harta par autentiskumu un vēsturisko objektu atjaunošanu kultūras mantojuma kontekstā (23.-24.10.2008, reģionālā  konference Rīgā)

Semināra "Kultūras mantojums, māksla un sabiedrība" rezolūcija (16.09.1999, Pedvāle, Abavas  ieleja)

Mežotnes - Rundāles rezolūcija (21.16.1997, Mežotne, Rundāle)

Diskusija "Jumtu ainava Rīgas vēsturikajā centrā" (17.12.2010., Rīgā)

Diskusijas „Kultūras mantojuma saglabāšana valsts ekonomiskās krīzes apstākļos” (11.07.2009., Rīgā)