Kultūras mantojuma politikas daļa


 vadītāja Baiba Mūrniece 67228505  baiba.murniece@mantojums.lv
 vadītāja vietniece   Agnese Rupenheite 67228505  agnese.rupenheite@mantojums.lv
 eksperts Jānis Radiņš 67326602  janis.radins@mantojums.lv
 speciāliste  Daiga Toc-Macāne 67326602  daiga.tocmacane@mantojums.lv
 speciāliste  Alma Kaurāte 67326602  alma.kaurate@mantojums.lv
 speciāliste  Iveta Berga-Muižniece   67326602  iveta.berga-muizniece@mantojums.lv
 speciāliste Ināra Bula 67228505  inara.bula@mantojums.lv