Attīstības daļa


Vadītāja Baiba Mūrniece 67228505  baiba.murniece@mantojums.lv
Vadītājas vietniece   Agnese Rupenheite 67228505  agnese.rupenheite@mantojums.lv
Eksperts Jānis Zilgalvis  67212565  janis.zilgalvis@mantojums.lv
Sabiedrsko attiecību speciāliste Elvita Ruka 67326602  elvita.ruka@mantojums.lv
Speciāliste  Anna Anita Cīrule 67326602  anna.anita.cirule@mantojums.lv
Speciāliste Daiga Toc-Macāne 67228505  daiga.tocmacane@mantojums.lv

 

Restaurācijas politikas sektors

Speciāliste-sektora vadītāja Ieva Jekševica 67213864 ieva.jeksevica@mantojums.lv
Eksperte Dace Čoldere 67213864 dace.coldere@mantojums.lv
Eksperts Dāvis Barbars 67326602 davis.barbars@mantojums.lv 
Eksperts Jānis Radiņš 67326602  janis.radins@mantojums.lv
Eksperts Pēteris Blūms    
Speciāliste Katriona Luīze Rožlapa 67326602  katriona.luize.rozlapa@mantojums.lv