Latvijas Arhitektūras muzejs


Muzeja misija: apzināt, vākt, pētīt un popularizēt Latvijas arhitektūras mantojumu. Muzeja krājums ietver Latvijas arhitektu biogrāfisko rādītāju un ievērojamāko meistaru zīmējumu kolekciju. Ar izstāžu un publikāciju palīdzību muzejs sniedz sabiedrībai priekšstatu par mūsdienu arhitektūras attīstību un veido izpratni par tās lomu pasaules kultūrā.

 Vadītāja  Ilze Martinsone      67220779  ilze.martinsone@mantojums.lv       
 Speciāliste- krājumu glabātāja  Ināra Appena 67220779  inara.appena@mantojums.lv

Latvijas Arhitektūras muzeja mājas lapa http://www.archmuseum.lv/