Nodrošinājuma daļa


Vadītājs  Edmunds Vonsovičs   67225426 edmunds.vonsovics@mantojums.lv
Speciālists Dainis Berdigāns   66164795 dainis.berdigans@mantojums.lv
Speciālists Aivars Holms   66164795 aivars.holms@mantojums.lv
Speciālists Pēteris Lamba   67225426  
Santehniķis Ivans Judins   66164789  
Dežurante Helga Velta Šmite   67224735  
Dežurante Valija Grebaševska   67224735