Pārvaldības daļa


Vadītāja Kristīne Ābele  67213113  kristine.abele@mantojums.lv
Speciāliste Andrelita Blusanoviča  66164783  andrelita.blusanovica@mantojums.lv 
Datorsistēmu administratore Agnese Šulce  66164784  agnese.sulce@mantojums.lv 
Datorsistēmu administrators Edgars Šulcs  66164784  edgars.sulcs@mantojums.lv
Referente personāla jautājumos Renāte Tērzena  66164785   renate.terzena@mantojums.lv
Juriste Marija Tatarčika  67229400  marija.tatarcika@mantojums.lv
Jurists Rihards Antoņevičs  67229400  rihards.antonevics@mantojums.lv