Pārvaldības un komunikāciju daļa


vadītāja Kristīne Ābele  67213113  kristine.abele@mantojums.lv
speciāliste Andrelita Blusanoviča     66164783  andrelita.blusanovica@mantojums.lv 
datorsistēmu administratore Agnese Šulce  66164784  agnese.sulce@mantojums.lv 
datorsistēmu administrators Edgars Šulcs  66164784  edgars.sulcs@mantojums.lv
referente personāla jautājumos Renāte Lizbovska  66164785   renate.lizbovska@mantojums.lv
juriste Marija Dudareva  67229400  marija.dudareva@mantojums.lv