Pieminekļu dokumentācijas centrs


vadītāja Simona Čevere 67326603    simona.cevere@mantojums.lv
vadītājas vietnieks     Krišjānis Jantons 66164794  krisjanis.jantons@mantojums.lv 
vecākā speciāliste   Dace Rozenfelde      67326603  dace.rozenfelde@mantojums.lv   
speciāliste Agita Dzene-Latatujeva 66164781  agita.dzene@mantojums.lv 
speciāliste Ērika Tālberga 66164792  erika.talberga@mantojums.lv 
speciāliste Gunta Deģe 67229272  gunta.dege@mantojums.lv
speciāliste Karīna Lipšāne 67326603  karina.lipsane@mantojums.lv
speciāliste Katriona Luīze Rožlapa 66164782  katriona.luize.rozlapa@mantojums.lv
speciāliste Liene Putāne 66164793  liene.putane@mantojums.lv
speciāliste Līga Pričina 66164790   liga.pricina@mantojums.lv 
speciāliste Madara Petrova 67228570   madara.petrova@mantojums.lv
speciāliste Sintija Gruzīte 66164793  sintija.gruzite@mantojums.lv
speciāliste Vita Orbe 66164791  vita.orbe@mantojums.lv