Restauratoru kvalifikācija


Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izveidota pastāvīga sabiedriska institūcija ar darbības mērķi veicināt materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kas ietver kvalitatīvu izpēti, konservāciju un restaurāciju.

Padome:

 1. novērtē speciālista kvalifikāciju restaurācijas specialitātē;
 2. izvērtē restaurācijas darba izpildījuma kvalitāti un procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
 3. izvērtē restaurācijas programmu (tās izmaiņas) un priekšlikumus;
 4. sniedz Pārvaldei metodisku atbalstu restaurācijas kvalitātes novērtēšanas un
 5. veicināšanas jautājumos.

Padome atbilstoši Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas kārtībai nosaka speciālistu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu ārējos normatīvos aktos nereglamentētās restaurācijas specialitātēs:

 • monumentālās glezniecības restaurācija;
 • stājglezniecības restaurācija;
 • monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurācija;
 • grafikas restaurācija;
 • rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurācija;
 • polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības restaurācija;
 • zeltījuma restaurācija;
 • būvgaldniecības izstrādājumu restaurācija;
 • mēbeļu un citu interjera iekārtas priekšmetu restaurācija;
 • keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurācija;
 • arheoloģiskā materiāla restaurācija;
 • ādas, pergamenta restaurācija;
 • tekstila izstrādājumu restaurācija;
 • akmens un citu silikātu materiālu objektu restaurācija;
 • metāla izstrādājumu restaurācija;
 • ērģeļu restaurācija;
 • būvmākslas objektu restaurācija;
 • arhitektoniski mākslinieciskā izpēte;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā izpēte;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu izpēte.

Izvērtējot kvalifikācijas pretendenta darbus, padome pieņem lēmumu un izsniedz šādas apliecības:

 • restaurators – speciālists;
 • restaurators – meistars;
 • restaurators – vecmeistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālists;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes meistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vecmeistars;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu eksperts;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās izpētes eksperts;

Kvalifikācijas novērtējums tiek veikts pēc personas lūguma, un tam ir rekomendējošs raksturs, neierobežojot personas tiesības sniegt pakalpojumus.

Padomes sastāvs:

 • Gunita Čakare – Mag.art, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātņu nodaļas restaurācijas apakšnozares docente, stājglezniecības restauratore – vecmeistare;
 • Dace Čoldere – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas vadītāja;
 • Sarmīte Gaismiņa – Nacionālā Vēstures muzeja Restaurācijas departamenta vadītāja, arheoloģiskā materiāla un metāla restauratore – vecmeistare;
 • Irbe Grīnberga – Mag.art, Nacionālā Vēstures muzeja Restaurācijas departamenta restauratore, stājglezniecības restauratore – vecmeistare;
 • Linda Krāģe – Dr.Sc.ing., Rīgas Celtniecības koledžas starptautisko sakaru koordinatore, akmens restauratore – meistare;
 • Imants Lancmanis – Dr.art h.c., Rundāles pils muzeja direktors, mākslas vēsturnieks, gleznotājs;
 • Vilnis Līdaka – Rundāles pils muzeja restaurators, mēbeļu un kokgriezuma restaurators – vecmeistars;
 • Ronalds Lūsis – Mag.chem., SIA „Rīgas Doma pārvalde”, Rīgas Doma atjaunošanas vadītājs;
 • Inta Rudzīte – grafikas restauratore – vecmeistare;
 • Indra Tuņa – Mag.sc.chem., Dipl.ing.chem., Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātņu nodaļas restaurācijas apakšnozares lektore, restaurācijas ķīmiķe.

 

Papildus informācija par padomes darbu un plānotajām sanāksmēm pie padomes ekspertes Daces Čolderes 67213864

Nākamā Restauratoru kvalifikācijas novērtēšanas padomes ekspertu sēde Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē ir plānota 21. martā.Iesniegumus kvalifikācijas izvērtēšanai vai esošās kvalifikācijas pagarināšanai aicinām iesniegt līdz 15. martam.

Dokumenti:
Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padomes nolikums (pdf)
Iesniegums restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanai (doc)
Iesniegums atkārtotai restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanai (doc)
Ieteikumi restaurācijas pases saturam (doc)
Arhitektūras objektu kultūrvēsturiskās inventarizācijas un kultūrvēsturiskās izpētes vadlīnijas (pdf)
Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas kārtība (pdf)

Saraksts ar Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtajām apliecībām restauratoriem (excel, atjaunots 20.11.2018.)

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padomes sēdēs izskatīti pieteikumi un izsniegtas apliecības restauratoriem:

 1. Linda Jēkabsone, grafikas restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 2. Margarita Karpe, kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste, speciālista pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 3. Ieva Pizāne, rokrakstu, dokumentu un citu papīra izstrādājumu restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 4. Ruta Bērziņa, keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 5. Aina Gailiša, arheoloģiskā materiāla restauratore – speciāliste, speciālista pakāpe pagarināta 20.04.2017.
 6. Auce Purmale, arheoloģiskā materiāla restauratore – speciāliste, speciālista pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 7. Indra Saulesleja, tekstila izstrādājumu restauratore – vecmeistare, vecmeistara pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 8. Jānis Menģels, interjera iekārtas priekšmetu restaurators – vecmeistars, vecmeistara pakāpe piešķirta 20.04.2017.
 9. Zane Stikāne, stājglezniecības restauratore – meistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 10. Rasma Lezdiņa, arheoloģiskā materiāla un metāla izstrādājumu restauratore – vecmeistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 11. Ilga Galviņa, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restauratore – meistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 12. Ieva Cesberga, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore – speciāliste, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 13. Līga Veldze, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore – speciāliste, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 14. Ārija Ubarste, ādas un pergamenta izstrādājumu restauratore – meistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 15. Gunārs Grīnfelds, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – vecmeistars, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 16. Anita Burkovska, arheoloģiskā materiāla restauratore – meistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 17. Olita Dzelzkalēja, monumentālās glezniecības restauratore – speciāliste, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 18. Ineta Augustina, stājglezniecības restauratore – meistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 19. Sandra Priežčiekure, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restauratore – meistare, apliecība pagarināta 20.04.2017.
 20. Eduards Krilovs, būvgaldniecības izstrādājumu un interjera iekārtas priekšmetu restaurators – vecmeistars, vecmeistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 21. Aina Ābolniece – Āboliņa, tekstila izstrādājumu restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 22. Baiba Leitlante, interjera iekārtas priekšmetu restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 23. Imants Augstkalns, interjera iekārtas priekšmetu restaurators – meistars, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 24. Inese Mežkaze, monumentālās glezniecības restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 25. Jānis Lasmanis, metāla izstrādājumu restaurators – speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 26. Dace Pāže, stājglezniecības restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 27. Edgars Purviņš, akmens un citu silikātu materiālu objektu restaurators – meistars, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 28. Inese Ozoliņa, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – meistare, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 29. Dainis Andersons, interjera iekārtas priekšmetu restaurators – meistars, meistara pakāpe piešķirta 18.05.2017.
 30. Zigmunds Drengers, metāla izstrādājumu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 18.05.2017.
 1. Vadims Ļebedjancevs, arheoloģiskā metāla restaurators – speciālists, 12.02.2016. 
 2. Ance Pudāne, metāla izstrādājumu restauratore – speciāliste, 30.11.2016. 
 3. Irbe Grīnberga, stājglezniecības restauratore – vecmeistare, 30.11.2016.
 4. Natālija Jātniece, monumentālās glezniecības restauratore – speciāliste, 30.11.2016. 
 5. Normunds Kotāns, interjera iekārtas priekšmetu restaurators – speciālists, 30.11.2016. 
 6. Maija Puniņa, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste, 30.11.2016. 
 1. Ināra Kubaka, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurators – meitars, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 2. Līga Jansone, stājglezniecības restaurators – speciālists, 19.03.2015. piešķirts speciālists
 3. Anita Skadmane, stājglezniecības restaurators – meistars, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 4. Ainārs Krūziņš, interjera iekārtas priekšmetu restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 5. Sarmīte Lencberga, grāmatu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 6. Velga Opule, grafikas restaurators – meistars, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 7. Natālija Kurganova, stājglezniecības restaurators – vecmeistars, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 8. Inese Dukule, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 9. Zira Taivāne, rokrakstu, dokumentu un citu papīra izstrādājumu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 10. Juta Gulbe, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 11. Juris Pavlovs, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 19.03.2015.
 12. Iveta Muižniece, monumentālās glezniecības restaurators – meistars, 21.05.2015. piešķirts meistars
 13. Ineta Rasmane, metāla izstrādājumu un arheoloģiskā materiāla restaurators – meistars, 21.05.2015. piešķirts meistars
 14. Laura Ikerte, polihromā koka un zeltījuma restaurators – speciālists, 21.05.2015. piešķirts speciālists
 15. Vita Vasariņa, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 16. Saiva Kuple, stājglezniecības restaurators – meistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 17. Ilona Štolde, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 18. Daiga Aže, keramikas izstrādājumu restaurators – vecmeistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 19. Iveta Priede, arheoloģiskā materiāla restaurators – meistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 20. Ārija Ubarste, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 21. Dagmāra Mišķe, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 22. Andra Medne, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 23. Lolita Hermsa, monumentālās glezniecības restaurators – meistars, apliecība pagarināta 21.05.2015.
 24. Ramona Gailīte, tekstila izstrādājumu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 22.12.2015.
 25. Ramona Tālberga, grafikas restaurators – vecmeistars, apliecība pagarināta 22.12.2015.
 26. Grairs Avetjans, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – meistars, apliecība pagarināta 22.12.2015.
 27. Inga Rozefelde, grafikas restaurators – speciālists, apliecība pagarināta 22.12.2015.
 28. Zita Sokolova, stājglezniecības restaurators – vecmeistars, apliecība pagarināta 22.12.2015.
 29. Kaspars Burvis, stājglezniecības restaurators – meistars, apliecība pagarināta 22.12.2015.
 30. Aija Brīvniece, grafikas restaurators – meistars, apliecība pagarināta 22.12.2015

1. Sarmīte Gaismiņa, arheoloģiskā materiāla un metāla izstrādājumu restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 13.03.2014.

2. Inita Smila, arheoloģiskā materiāla restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 13.03.2014.

3. Aija Grīnberga, polihromā koka restaurators - meistars,  apliecība pagarināta 13.03.2014.

4. Signe Lāce, polihromā koka un zeltījuma restaurators - meistars,  apliecība pagarināta 13.03.2014.

5. Jana Lībiete, keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 13.03.2014.

6. Iveta Daugule, dokumentu un grāmatu restaurators - meistars,apliecība  pagarināta 13.03.2014.

7. Pēteris Blūms, būvmākslas objektu restaurators - vecmeistars,  apliecība  pagarināta 13.03.2014.

8. Aleksis Osmanis, stājglezniecības restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 13.03.2014.

9. Aida Podziņa, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 13.03.2014.

10. Dita Murziņa, stājglezniecības restaurators - meistars,  apliecība pagarināta 13.03.2014.

11. Guna Kreislere, stājglezniecības restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 13.03.2014.

12. Alvis Melbārdis, ērģeļu restaurators - meistars,  apliecība pagarināta 13.03.2014.

13. Jānis Mertens, būvgaldniecības izstrādājumu restaurators - speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 16.04.2014.

14. Una Kastanovska, grafikas restaurators -  meistars, speciālista pakāpe piešķirta 16.04.2014.

15. Laura Kristlība, stājglezniecības restaurators - speciālists,  speciālista pakāpe piešķirta 16.04.2014.

16. Ieva Špaka, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurators - meistars, meistara pakāpe piešķirta 16.04.2014.

17. Kārlis Rubenis,  interjera iekārtas priekšmetu restaurators - meistars, meistara pakāpe piešķirta 16.04.2014.

18. Ivo Graudums, akmens un citu silikātu materiālu objektu restaurators - meistars, meistara pakāpe piešķirta 16.04.2014.

19. Sintija Veinberga, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 16.04.2014.

20. Kristīne Širvinskas, monumentālās glezniecības restaurators - meistars, apliecība pagarināta 16.04.2014.

21. Zinaida Grīnfelde, monumentālās glezniecības restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 16.04.2014.

22. Gundega Liepa, monumentālās glezniecības restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 16.04.2014.

23. Gunita Čakare, stājglezniecības restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 16.04.2014.

24. Baiba Pilsuma, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 16.04.2014.

25. Iveta Šveisberga, keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 03.07.2014.

26. Baiba Leitlante, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 03.07.2014.

27. Daira Līdaka, tekstila izstrādājumu restaurators - vecmeistars, apliecība  pagarināta 03.07.2014.

28. Vilnis Līdaka, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - vecmeistars,  apliecība  pagarināta 03.07.2014.

29. Aina Balode, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restaurators - meistars, apliecība pagarināta 03.07.2014.

30. Inese Indrikova, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restaurators - meistars, apliecība apliecība  pagarināta 03.07.2014.

31. Aina Ābolniece - Āboliņa, tekstila izstrādājumu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 03.07.2014.

32. Maija Baņķiere, keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurators - vecmeistars, apliecināta pagarināta 03.07.2014.

33. Liāna Liepa, mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperts, apliecība pagarināta 03.07.2014.

34. Dzintra Temerova, stājglezniecības restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 03.07.2014.

35. DzintraTemerova, mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperts, eksperta pakāpe piešķirta 03.07.2014.

36. Aivars Bukovskis, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - meistars, meistara pakāpe piešķirta 25.09.2014.

37. Edgars Ruks, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - meistars, meistara pakāpe piešķirta 25.09.2014.

38. Jānis Ceplis, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - vecmeistars, vecmeistara pakāpe piešķirta 25.09.2014.

39. Zane Tuča, grafikas restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 25.09.2014.

40. Ieva Baļla, metāla izstrādājumu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 25.09.2014.

41. Linda Jēkabsone, grafikas restaurators - speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 13.11.2014.

42. Inta Tiltiņa, keramikas,stikla un porcelāna izstrādājumu restaurators - vecmeistars, vecmeistara pakāpe piešķirta 13.11.2014.

1.Ilze Bula, grafikas restaurators - meistars,apliecība pagarināta 26.02.2013.

2. Genadijs Stepanovs, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 21.03.2013.

3. Natālija Jātniece, stājglezniecības restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 21.03.2013.

4. Ieva Voitkeviča, polihromā koka un dekoratīvās koktēlniecības restaurators - speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 21.03.2013.

5. Inta Barbane, kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 21.03.2013.

6. Indra Tuņa, kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 21.03.2013.

7. Irbe Grīnberga, stājglezniecības restaurators - meistars, apliecība pagarināta 23.09.2013.

8. Uģis Baļla , interjera iekārtas priekšmetu restaurators - meistars,  apliecība pagarināta 23.09.2013.

9. Renāte Daukste, kultūrvēsturisku objektu bioloģiskās izpētes meistars, piešķirta meistara pakāpe 09.12.2013.

10. Vladimirs Lušečkins, metāla izstrādājumu un arheoloģiskā materiāla restaurators - speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 09.12.2013.

11. Guntis Vecvagars, būvgaldniecības izstrādājumu restaurators - speciālists, speciālista pakāpe piešķirta 09.12.2013.

12. Andris Kļavnieks, stikla izstrādājumu (vitrāžu) restaurators -meistars, meistara pakāpe piešķirta 09.12.2013. 

13. Dace Pāže, stājglezniecības restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 09.12.2013.

1.

Zigmunds Drengers, metāla izstrādājumu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

2.

Ineta Augustina, stājglezniecības restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

3.

Rasma Lezdiņa, arheoloģiskā materiāla un metāla izstrādājumu restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

4.

Ārija Ubarste, ādas un pergamenta restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

5.

Lana Pelse, akmens vai citu silikātu materiālu objektu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 24.07.2012.

6.

Ilga Galviņa, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības vai zeltījuma restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

7.

Gazis Habibuļins, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības vai zeltījuma restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

8.

Gunārs Grīnfelds, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

9.

Ludmila Pestova, mākslas un antikvāro priekšmetu eksperts, apliecība pagarināta 24.07.2012.

10.

Jānis Menģels, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

11.

Ingrīda Raudsepa, stājglezniecības restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

12. 

Zane Stikāne, stājglezniecības restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

13.

Inese Ozoliņa, monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 24.07.2012.

14.

Ģirts Bērziņš, metāla izstrādājumu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 24.07.2012.

15.

Edgars Purviņš, akmens vai citu silikātu materiālu objektu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 24.07.2012.

16.

Eduards Krilovs, būvgaldniecības izstrādājumu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

17.

Anita Burkovska, arheoloģiskā materiāla restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

18. 

Sandra Priežčiekure, polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības vai zeltījuma restaurators -meistars, apliecība pagarināta 24.07.2012.

19.

Silvija Igaune - Blumberga, kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās izpētes - meistars, apliecība pagarināta 24.10.2012.

20.

Indra Saulesleja, ādas, pergamenta vai tekstila izstrādājumu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.10.2012. 

21.

Tabita Lapiņa, ādas, pergamenta vai tekstila izstrādājumu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 24.10.2012.

22.

Dace Dubrovska, rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restaurators - meistars, 11.12.2012. piešķirta meistara pakāpe

23.

Olita Dzelzkalēja, monumentālās glezniecības restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe

24. 

Inese Mežkaze, monumentālās glezniecības restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe

25.

Staņislavs Grahoļskis, metāla izstrādājumu restaurators - meistars, 11.12.2012. piešķirta meistara pakāpe

26. 

Indra Bite, rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe

27.

Olga Savkina, stājglezniecības restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe

28.

Oksana Plotņikova, rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe

29. 

Ieva Cesberga, rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe

30.

Liene Visendorfa, stājglezniecības restaurators - meistars, 11.12.2012. piešķirta meistara pakāpe

31.

Imants Augstkalns, interjera iekārtas priekšmetu restaurators - speciālists, 11.12.2012. piešķirta speciālista pakāpe 

32.

Ināra Heinrihsone, būvmākslas objektu restaurators - vecmeistars, 11.12.2012. piešķirta vecmeistara pakāpe

33.

Viesturs Ilsums, ērģeļu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 11.12.2012.

34.

Zigmunds Lūsis, stājglezniecības restaurators - meistars, apliecība pagarināta 11.12.2012.

35. 

Inta Rudzīte, grafikas restaurators - vecmeistars, apliecība pagarināta 11.12.2012. 

36.

Līga Veldze, rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 11.12.2012.

37. 

Aina Gailiša, arheoloģiskā materiāla restaurators - speciālists, apliecība pagarināta 11.12.2012.

38.

Daina Ziemele, tekstila izstrādājumu restaurators - meistars, apliecība pagarināta 11.12.2012.