RVC SAP sastāvs


Padomes priekšsēdētājs: A. Kronbergs - arhitekts, kultūras ministra uzaicināts speciālists
Padomes priekšsēdētāja vietniece: D. Baltiņa - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve

Padomes locekļi:

  • J. Asaris - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs, galvenais valsts inspektors, arheologs;
  • V. Brūzis - Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenais arhitekts, teritorijas plānotājs;
  • J. Dambis - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs;
  • A. Kušķis - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;
  • A. Lapiņš - Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis;
  • I. Purmale - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos;
  • I. Tapiņa - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte;
  • J. Zilgalvis - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras daļas vadītājs.