Sabiedrības līdzdalība


Kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām kultūras mantojuma jomā:

 Agnese Rupenheite, tel. 67228505,agnese.rupenheite@mantojums.lv