Trauksmes celšana


Trauksmes cēlēja ziņojumu Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē var iesniegt par iespējamiem pārkāpumiem pārvaldes un tās struktūrvienību darbībā, tostarp un īpaši par Trauksmes celšanas likuma 3.panta pirmajā daļā norādītajiem iespējamiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlēja ziņojumu pārvaldē var iesniegt:

  • pašrocīgi ievietojot tam paredzētajā sūtījumu kastē, kas ir novietota Klientu apkalpošanas centrā;
  • klātienē, mutiski sniedzot informāciju pārvaldes kontaktpersonai referentei personāla jautājumos Renātei Lizbovskai, (tālr. 66164785). Mutiski saņemto ziņojumu kontaktpersona noformē atbilstoši Iesnieguma likuma 3. pantam vai, izmantojot veidlapu, kuru ziņotājs pašrocīgi paraksta. Noformējot klātienē, līdzi nepieciešams ņemt pasi vai personas apliecību;
  • nosūtot ziņojumu pasta sūtījumā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • uz elektroniskā pasta adresi trauksme@mantojums.lv.

Detalizētāka informācija par trauksmes celšanu ir pieejama tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.