Vakances

Vakances

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) izsludina atklātu konkursu uz Pārvaldes vadītāja vietnieka, Pārvaldības daļas vadītāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • ne mazāk kā 10 gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par mūsdienu kultūras mantojuma filozofiju (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē un vadošā amatā);
  • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze ar kultūras mantojuma nozari saistītā institūcijā;
  • zināšanas un izpratne par kultūras mantojuma saglabāšanas principiem, teoriju un praksi Latvijā un Eiropā; zināšanas par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības nozares būtiskāko normatīvo aktu regulējumu (vēlamas zināšanas par starptautiskajām tiesību normām un administratīvo procesu iestādē);
  • labas angļu un franču valodas zināšanas;
  • labas darba organizācijas un vadības prasmes, stratēģiska, konceptuāla, analītiska un radoša domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office).

Piedāvājam:

  • amatam noteikta 13 algu grupa ar mēnešalgu 1850 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
  • profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 25.oktobrim. Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), pa e-pastu - personals@mantojums.lv, vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Papildus informācija pa tālruni 66164785.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c) punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai  ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.