Vakances


Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) izsludina atklātu konkursu uz Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) – darbavieta Cēsīs.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē vai mākslas vēsturē;
 • vismaz divu gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par kultūras mantojuma mūsdienu saglabāšanas filozofiju (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē - personām saistošu lēmumu pieņemšanā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā);
 • labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu;
 • spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli un apdraudējumu, prasme analizēt un formulēt viedokli;
 • analītiska domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra;
 • labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar fototehniku, teicamas lietvedības prasmes.

 

Piedāvājam:

 • amatam noteikta 9 algu grupa ar mēnešalgu 900 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 26.augustam. Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), pa e-pastu - personals@mantojums.lv, vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Papildus informācija pa tālruni 66164785.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai  ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde meklē speciālistu-juristu Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļā

Galvenie pienākumi saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiem kustamā mantojuma jomā un kultūras priekšmetu aprites kontrolē; juridiskais atbalsts nelegālas kultūras priekšmetu aprites novēršanā; normatīvo aktu izstrāde starptautisko konvenciju īstenošanai Latvijā (UNESCO Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu; UNIDROIT Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vēlama vismaz 2 gadu praktiskā pieredze;
 •  izpratne par darbu valsts pārvaldē. Pieredze līdzīgā jomā valsts vai privātajā sektorā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 •  interese par kultūras mantojuma aizsardzības jomu;
 • zināšanas un pieredze administratīvajā procesā (spēja sagatavot argumentētus, tiesību normām atbilstošus dokumentus);
 • prasme izmantot teorētiskās zināšanas praksē, kā arī izteikt un pamatot viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī apstrādāt lielu informācijas apjomu;
 •  teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas (darbs ar starptautiskiem dokumentiem);
 • labas zināšanas darbā ar MS Office programmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 •  augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja uzņemties iniciatīvu un pieņemt lēmumus patstāvīgi.

Piedāvājam:

 • amatam noteikta 9 algu grupa ar mēnešalgu 1100 EUR (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus ar darbavietu Vecrīgā;
 •  profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Pieteikumu un CV sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@mantojums.lv līdz 2019.gada 20.augustam. Tālrunis uzziņām 66164785.